Begrippenlijst

Veelgebruikte termen.

Impressie
Ook wel 'view' of 'vertoning' genoemd. Eén impressie staat gelijk aan het één keer tonen van een banner op een website.

Pageview
Niet te verwarren met impressie. Een pageview is 1 vertoning van een website pagina. Op 1 pagina kunnen meerdere banners staan en dus meerdere impressies genereren.

CPM
Cost Per Mille: De kosten per 1.000 vertoningen van een banner.

CPC
Cost Per Click: De kosten per klik op een banner, advertorial of tekstlink.

CTR
Click Through Rate: Het percentage kliks op een banner ten opzichte van het aantal impressies.

RON
Run Of Network: Uw campagne wordt RON ingezet en draait over het gehele netwerk van EducationAd, dus op alle aangesloten sites.

Vragen

Hoe bereken ik het aantal impressies dat ik voor een bepaald budget krijg?
Budget / CPM X 1.000 = aantal impressies.

Hoe bereken ik het benodigde budget?
Aantal vertoningen /1.000 X CPM = Benodigd budget